Görsel sanatlardaki fikir akımları gelişerek bu çağa kadar geldi. Bu akımlardan biri de realizm. Bu akımlar sanatın her alanında etki gösteriyor olsalar da bizim ilgi alanımıza giren kısım olan görsel sanatlara odaklanarak durumu anlatmak Tasarım Çantasının takipçileri açısından daha faydalı olacaktır.

Realizm Nedir?
Gerçekçilik, gerçekçi olmak gibi manalara sahip olan realizm kelimesi resim sanatında 1800'lerin ortasında doğmuş bir akımdır. Bu zamana kadar sanatçıyı ve dolayısıyla sanatı himaye eden sermaye ve güç sahiplerinin zevkleri doğrultusunda yol alan sanat anlayışına bir tepkidir.

Bu zamana kadar zenginlerin ve soyluların portrelerini, kiliselere İncil sahnelerini çizmekle uğraşan ressamlara karşı diğer ressamların köylüleri, kasaba hayatından insanları çizmeleri ile verdikleri bir tepki.

Realist ressamlar köy ve kasabalarda sıradan günlük hayat içerisinde karşılaştıkları insanları, manzaraları ve objeleri süslemeden, ışık oyunlarına başvurmadan, oldukları gibi resimlere taşımayı amaç edinmişlerdir. İyi mi yapmışlardır bunu bilemeyiz.

Sosyal ve ekonomik düzene hakim olan elit kesimin sanat düzenine de hakim olmaya başlamasının bir sonucudur aslında. Bizim kültürümüzde de bu akımın öncüleri görülebilir. Bizde resim ziyade edebiyat alanında daha rahat takip edilebilir bu akımın izi. Sarayda yazılan aruz ölçülü, süslü divan şiirlerinde bahsedilen hayali sevgiliden "fabrikada tütün sarar" modu sevgiliye iniştir realizm. Gerçek olanı, yaşayanı, hayalden aryındırıp gerçekten olduğu gibi yanstmadır.

O zaman aklınıza şu gelebilir. Bir vesikalık fotoğraf kadar realist bir yaklaşım hiçbir sanat dalında yoktur.

Evet haklısınız. Realizm bir vesikalık fotoğraf çekme sadeliğine heves etmiştir. Edebiyatta realizm ise o vesikalık fotoğraf çektiren parasız yatılı öğrencisinin sıradan hayatını anlatmaya, onun yaşamından, okulundan yurdundan bahsetmeye, sayfalar boyunca odasındaki yatağı, yorganı anlatmaya odaklanırdı.

Sanatçı ve Realizm
Realizm akımını bugünden bakarak sanatsallıktan uzak olarak değerlendirmek tek taraflı bir bakış olabilir. Bulunduğu çağın şartları içerisinde son derece muhalif bir tutum olduğu kesin. Realizm akımı sayesinde sanat gündelik hayata inerek geniş toplum kitlelerinin yaşamını da konu edinmeye başlamış böylece ucu popüler kültüre kadar uzanacak uzun bir yolun ilk adımı atılmıştır.

Klasik sanattan modern sanata geçişin ilk evrelerinden olan realizmin ilk ve en önemli isimlerinden olan Gustave Courbet bu akımı çok kısa ve net şekilde özetlemiştir aslında;

"Ben hiç melek resmi çizmedim çünkü hiç melek görmedim"

Sanat gerçeğe bu kadar körü körüne bağlı mıdır bilinmez ama insandan, sanatçısından ve sanatçısının yorumundan bu kadar uzak kalmamalıdır. Grafik tasarım denen çalışmaların tümü realizm akımı içerisinde fotoğrafların psd formatına çevrilmiş halleri olmamalı.

Kendi zamanında gelmiş ve geçmiş bu akıma dahil birkaç örnek ile bitirelim.

1. Senin İçin Realist Olmuş Diyolar
Sevgili Michel, bu konuda gerçekçi misin?
2. Hiç Filtre Kullanmadan
#nomakeup yaz altına, paylaş, tamam.


3. Realist Memleket Özlemi
+ Memlekete dönmek istiyorum.

- Gerçekten mi?5. Hakltan Gerçekçi Manzaralar
Bizi de çiz gız. Ne o öyle hep zenginler, hep zenginler. Bizi de ciz! Bak neler çekiyoz burda.