TARİH NEDİR?
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz ya da rakam.("Cumhuriyet, 29 Ekim 1924'te kuruldu. Doğum tarihini söyler misin?")

Ülkeleri, ulusları, toplumları, kuruluşları etkileyen eylemlerden doğan olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki nedensel bağları, bunların daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her ulusun kurduğu uygarlıkları, ulusların kendi iç sorunlarını vb. inceleyen bilim
("Uygarlık tarihi. Türk tarihi. İslam tarihi. Edebiyat tarihi")

Evrensel tarihin herhangi bir bölümünü ele alan anlatı. (''Eskiçağ tarih'')

Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı. ("Mimarlık tarihi")

TARİH GENEL

Tarihsel Roman,
Tarihin değişik dönemindeki olayları işler. Kahramanlar gerçek veya düşsel olabilir. Alatılanlar tarih gerçeklerine çoğu kez uyar.
Dünya edebiyatında tarihsel romanın ilk örneğini İngiliz yazar Walter Scott, Türk edebiyatında ise Ahmet Mithat vermiştir.

Her yerde şu yüzyıl da bu yüzyıl da duyarız değil mi? Peki Nedir Bu YÜZYIL, Nasıl Hesaplanır?

Tarihçiler olayların gerçekleşme zamanlarını ait oldukları dönem içerisinde daha kolay değerlendirebilmek için her yüz yıllık döneme "yüzyıl" (asır) demişlerdir. Hz. İsa'nın doğumu (Milat) başlangıç "0" kabul edilmiş, günümüze doğru Milat'tan sonra (MS), Hz. İsa'nın doğumundan öncesi için de Milat'tan önce (MÖ) deyimleri kullanılmıştır. Milat'tan sonraki yıllar günümüze doğru gelindikçe sayı değeri olarak artarken, Milat'tan önceki yıllar geçmişe doğru sayı değeri olarak artar.
Yüzyıl hesaplamaları için verilen tarihin son iki rakamı atıldığında geriye kalan rakam esas alınır ve bu rakama 1 eklenerek o yılın kaçıncı yüzyıla denk geldiği bulunur.Mesela biz 21. yüzyıldayız.

Tarih sayfalarını karıştırırken karşımıza çıkabilecek olağan kelimeler:

Efsane:Dilden dile söylenegelen, olağanüstü nitelikteki olay­larla ilgili hikâye.
Antik Çağ: İlk (Eski) Çağ, Yunan, Roma uygarlıkları (Antikite) dönemi.
Cihat: İslamiyeti yaymak ve korumak için yapılan mücadele, savaş.
Diplomatik ilişki: İki devletin birbirlerinin siyasi varlığını kabul ederek karşılıklı elçiler göndermesiyle başlayan ilişki.
Dolmen: Tarih öncesinde uzunca ve taşların yan yana ve karşılıklı dikilmesi, üzerlerine de yassı, büyük bir taşın konulmasıyla oluşturulan anıt mezarlar.
Hattat: Yazı yazmayı sanat ve meslek hâline getiren kimse.
Kitabe: Binaların girişine veya âbide şeklindeki taşlar üzerine yazılan, genelde kabartma yazılar.
Kut: Tanrı tarafından hükümdara ve onun soyuna verildiğine inanılan yönetme yetkisi.
Monarşi: Ülkenin belirli bir hanedana dayalı tek kişi tarafın­dan yönetilmesi.
Oligarşi: İktidarın ayrıcalıklı küçük bir sosyal sınıfın elinde bulunduğu siyasi rejim.
Milat: Hz. İsa'nın doğumu, sıfır yılı.
Otağ: Eski Türk devletlerinde hükümdarın çadırına verilen isim.

KÜLTÜR

Atlas okyanusunu, Büyük okyanusa bağlayan kanal Panama kanalıdır.

Ülkemizde özel televizyon yayınları 1990 yılında başladı.

İstanbul'a ilk Türk Bayrağını diken Ulubatlı Hasan'dır.

Sipahi Örgütü ilk kez Orhan Gazi döneminde kuruldu.

Tarihte bilinen ilk büyük ve düzenli orduyu Akadlar kurmuştur.

Tarihte ilk yazılı antlaşma Kadeş'tir

Parayı ilk kez Lidya'lılar kullanmıştır.

Anadolu?ya yazıyı ilk getiren Asurlar'dır.

T.C'de ilk General Fevzi Çakmak'?tır.

Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşında İngiltere'den almıştır.(1853)ÇANAKKALE SAVAŞI AZ BİLİNENLER

Çanakkale Savaşı 1915-1916 yılları arasında I. Dünya Savaşının en kanlı muharebelerinin yaşandığı Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. Bu savaşla İtilaf Devletleri; Osmanlı Devleti'nin başkenti konumundaki İstanbul'u alarak boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir yol açmak hedeflenmekteydi. Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı içinde, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. Türk'ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. Mehmetçiğin devleştiği, Türkün yeniden savaş meydanlarında hak ettiği ününe kavuştuğu bu savaş Osmanlının genç ve okumuş nüfusunun kaybettiği bir savaş olmuştur. Bu savaşın bilinen yönlerinden ziyade bilinmeyen yönleri de bir hayli fazla işte bunlardan bir kaçı;

Zamanının güneş batmayan imparatorluğu olarak bilinen İngiltere'nin; tarihin belkide en büyük donanması, en teknolojik silahlarıyla donatılmış ordusuyla,
Osmanlı'yı küçümseyerek giriştiği bu savaşta Mehmetçiğin karşısında hezimete uğradığını ve İngiltere'nin tarihinde en büyük savaş yenilgisini aldığını,Çanakkale türküsünün savaştan daha önce söylenmeye başlandığını, sonraki yıllarda da geliştirilerek bütün Türkiye'ye yayıldığını,Mustafa Kemal'in Anafartalar'da kalbinin üstüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralandığını, şarapnelin isabet ettiği yerde bulunan cep saatinin ölümünü engellediğini bu yaranın aylarca kapanmadığını, Mustafa KEMAL'in askerin morali bozulmasın diye bu olayın tek şahidine sus emri verdiğini, daha sonra Liman Paşa'ya parçalanan saatini hatıra olarak verdiğini,Türk subay ve komutanları, Alman Komutanların zehirli gaz kullanma tekliflerini "mertçe ve adil" bulmayıp, savaş kurallarına da aykırı olacağı gerekçesiyle onaylamadığını, ve zehirli gazı, savaşın son gününe kadar kullanılmadığını.Savaş istatistiklerine göre bir m2'ye 6000 mermi düştüğünü, bu oranın dünya savaş tarihinin en yüksek oranı olduğunu düşündünüz mü hiç?