DÜNYA


Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756 km, kütlesi 5,97x1024 kg'dir. Güneş'e uzaklığı 149.597.890 km'dir. Güneş'in etrafında 365 gün, kendi etrafında ise 24 saatte döner. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir.

Büyüklükte, Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni arasında gaz devlerinin büyük farkla arkasından gelerek, beşinci sıraya yerleşir. Tek doğal uydusu Ay'dır. Yeryüzü, Yerküre, Mavi Gezegen ya da Latince adıyla Terra olarak da anılır.

2014 yılı verilerine göre Dünya'nın nüfusu 7,260,652,256 kişidir.

DÜNYAMIZIN EVRELERİ

1- İlkel Zaman

Yaklaşık 4 milyar yıl sürmüş, 600 milyon yıl önce sona ermiştir. Sularda tek hücreli canlılar meydana gelmiş, kıta çekirdeği oluşmuştur.

2- Birinci Zaman (Paleozoik)

375 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmiş, 225 milyon yıl önce de sona ermiştir. Bu dönem de kömür yatakları oluşumu, kara bitkileri ortaya çıkmış, Kaledonya ve Hersinya kıvrımları meydana gelmiştir. Balığa benzer ilk organizmalar var olmuştur. Dönemi karakterize eden canlılar graptolith ve trilobittir.

3-İkinci Zaman (Mezozoik):

Günümüzden 65 milyon yıl önce sona ermiş 160 milyon sürdüğü tahmin edilmektedir. Bu dönem de Kimmeridge ve Avustrien adlı kıvrımlar oluşmuş, ekvatoral ve soğuk iklimler oluşmaya başlamıştır. Bu dönemi karakterize eden canlılar ammonit ve dinozorlardır.

4- Üçüncü zaman (Neozoik):

Bu dönem 63 milyon yıl sürmüş ve 2 milyon yıl önce sona erdiği tahmin edilmektedir. Kıtalar bugünkü görünümünü almış, linyit havzaları oluşmuş, günümüzdeki iklim ve bitki topluluğu oluşmaya başlamış, Alp kıvrım sistemi gelişmiştir. Nümmilitler ve memeler ortaya çıkmıştır. Bu dönemi karakterize eden canlılar nummilet, mastadondur, elephas ve hippariondur.

5- Dördünü Zaman (Kuaterner):

2 milyon yıl önce başlamış ve hâlâ devam eden bir jeolojik zamandır. Bu dönem de dört buzul dönemi (Mindel, Riss, Wirn, Günz) meydana gelmiştir. İnsanlar bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu dönemi karakterize eden canlılar mamut ve insanlardır.