ALOİS IRLMAİER

Irlmaier üçüncü dünya savaşı hakkında kehanetlerde bulunan sıradan bir Alman vatandaşıydı. Fakat onu diğer kahinlerden ayıran en önemli özelliği üçüncü dünya savaşının orta doğu'da patlak vereceğini düşünmesiydi. 21. yüzyıldan bu yana bir çok insan üçüncü dünya savaşının Orda Doğu'da başlayan sorunlar ile ortaya çıkacağını düşünmektedir tıpkı 1950'li yıllarda yaşamış ve bunu tahmin etmiş olan Alois Irlmaier gibi.

BABA VANGA

Baba Vanga 1911 ve 1996 yıllarında yaşamış olan Baba Vanga şifalı otlar satan ve mistik güçlere sahip olduğuna inanılan görme engelli roman bir kadındır. Vanga halk arasında mistik güçlere sahip olduğu duyulduktan sonra ciddi derecede ün kazandı. Baba Vanga bir kehanetinde yeryüzünde 4599 erkeğin ölümsüzlüğe ulaşacağını ve 100 yıl sonra yüzlerce nüfuslu diğer gezenlerde yaşayan yabancılar ile biraraya geleceğimizi ve hep birlikte asimile olmuş bir biçimde yaşayacağımızı belirtmiştir. 4509 tane insanın Allah ile doğrudan iletişim haline geçmeye çalışacağını ve sonucunda başarılı olacağını düşünen Baba Vanga 2010'lu yıllara gelirsek 2023 yılında dünyanın yörüngesinde bir değişiklik olacağını öngördü. En ilginç kehaneti ise üçüncü dünya savaşının 2010 yılında başlayacağı ile ilgili olandır. Vanga'nın takipçileri açıkça belli olmasa da bu durumun gerçekleştiği görüşündeler.

St. NİLUS KEHANETLERİ

St Nilus 5. yy da yaşamış St John'un öğrencisi olan münzevi bir keşiş idi. Kesin tarihleri belli olmamakla birlikte 20. yy ile ilgili bir çok kehanette bulunmuştur. Bu kehanetlere göre; 1900 yılından sonra insanlar anlaşılmaz bir tavır takınacaklar. Deccalin gelme zamanı yaklaştığında insanların kafasında şehvetli tutkular bir bulut yığını gibi büyüyecek kanunsuzluk halk arasında yaygınlaşacak. Daha sonra dünya anlaşılamaz bir hal alacak. İnsanların görünüşleri de değişecek elbiselerde ve saç stillerinde ki edepsizlikler yüzünden kadınları erkeklerden ayırmak imkansız olacak. Bir zaman sonra erkekler de kuşlar gibi uçabilecek ve balık gibi denizin dibine inebilecek. Tüm bu felaketler meydana geldikten sonra Bu mutsuz insanlar Deccal'in aldatmalarını farketmeden hayatlarına devam edecekler.ÖRGÜTLER #2

TRİLATERAL KOMİSYON

1973'te David Rockefeller, Henry Kissenger ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulmuş gizli bir örgüttür.
'' TEK DÜNYA DEVLETİ KURULUNCA PİRAMİT BİRLEŞECEK'' Brzezinski 1973-1976 arasında başkanlığını yapmıştır. Tarikatın simgesi şu şekildedir : Bir kürenin üç yanından üç üçgen uzayarak kürenin ortasında buluşurlar ama birleşmemişlerdir. Bunları birleştirdiğiniz taktirde tek bir büyük üçgen meydana çıkar. Her bir üçgen trilateralin üç bölgesini simgeler. Üçgenler muhtemelen piramiti simgelemektedir. Büyük üçgen de büyük piramittir. Büyük piramitin birleşmemiş olması, tek dünya devletinin henüz kurulmamış olduğunu gösteriyor olabilir.

Opus Dei

Opus Dei, 2 Ekim 1928'de Madrid'te sıradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafından kurulan 79 yıllık İspanyol asıllı bir örgüttür. 85.000 kişilik üyesini açıklamayı reddetmektedir. Bu katolik gurubun dinsel ve politik güçlü bağlantıları bulunmaktadır.
KATOLİKLERİN TARİKATI - Katolikliğe sadık, laik iş ve meslek sahiplerini biraraya getirerek Papa'ya Vatikan dışında destek olacak varlıklı ve iyi eğitim görmüş elit bir kadroyu oluşturmak amacı ile kurulan bu örgüt günümüzde Vatikan'da en etkili laik kurumdur.
PAPA OLAĞANÜSTÜ BİR KİŞİDİR - Gizli bir örgüt olan Opus Dei'nin tüm üyeleri Katolik meslek sahiplerinden oluşmaktadır. Bunun yanında her ülkede de örgütten sorumlu bir Kardinal bulunmaktadır. Onlara göre Papa'nın kimliği, Kilise'nin de, Papalık Makamı'nın da üstündedir. Papa, Tanrı-Krallığı'nın kutsal önderidir. Böylesine yüce bir mertebeye erişebilen kişi de elbette Olağanüstü bir kişidir. Bu nedenle Opus Dei, böylesine olağanüstü bir kişi tarafından temsil edilen Vatikan Devleti'ni yüceltir ve Kilise'yi ikinci planda görür.
DUDAK UÇUKLATAN SERVETİ VAR - 2.8 milyar dolar serveti, 15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköğretim okulu olan Opus Dei ile ilgili pekçok tartışma yaşanmış ve olumsuz görüşler dile getirilmiş buna rağmen örgüt herhangi bir açıklama yapmamıştır.

MASONLAR

'Mason' kelimesi taş ustası anlamına gelir. Başlangıçta mason loncaları gerçekten masonlardan, yani taş ustalarından oluşmaktaydı fakat daha sonra nedeni bilinmeyen bi şekilde, taş ustası olmayan bi kaç kişi bu loncalara girdi ve bu akımla birlikte oluşan yeni gruba 'Hür ve kabul edilmiş mason' denildi.
6 MİLYON ÜYESİ BULUNMAKTADIR - Masonluk, başlangıcının resmi olarak 16'ncı yüzyılın sonu ve 17'nci yüzyılın başlarına dayandığı düşünülen bir çeşit 'Kardeşlik' organizasyonudur. Dünyanın birçok ülkesinde beş milyon üyesi bulunmaktadır. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda'da 480 bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2 milyona yakın üyesi bulunmaktadır. Tarihte ve günümüzde legal sistemlerde önemli yerlerde politik adamları ve bağlantıları bulunmaktadır.- Psikoloji, Beyin -


Psikoloji Nedir
Psikoloji (psihologia: psikoloji), insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır. Çoğu zaman, tepkimiz o an içinde olduğumuz psikolojiye bağlı olarak gelişmekte. Örnek verelim, başımdan geçen olayları çoğunuz biliyorsunuz. Babamı kaybetme ve tüm yükün omuzlarıma kalma stresiyle boğuşuyordum. Öyle bir boğuşmadır ki üniversite hayatımı bile ertelemek zorunda kaldım. Tüm bu zaman içerisinde türlü türlü psikolojilere girdim çıktım. Agresiflik, karamsarlık ve ruh halimin her an değişebildiği bir yapıdaydım. Eğer ki ben,her şey düzelecek, olumlu ol, hazırlanmaya hemen başlamalısın gibi kavramları benimseyebilseydim, şu an haklı çıkmış olacaktım. Af çıktı, babam yanımızda işe gitmek zorunda kalmadan, tekrar derslerime çalışabiliyorum. Bu da şu demek oluyor; işlerin kötü gittiğini farkettiğiniz zaman, olumsuz düşünce sizi, daha da kötü bir psikoloji içerisine itecek. Size neler mi kaybettirecek? Umutlarınızı, hayallerinizi, mutluluğunuzu ve daha birçok şeyi... Hayatta her zaman umut edip, beklemek lazım. Umut kişisel yaşamınızdaki olay ve durumlarla ilgili olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inançtır. Duygusal tepkiler, duyguları tetikler. Mesela, mutlu hissetmek istediğinizde, hiç gülümseyecekmiş gibi hissetmeseniz bile, gülümseyin. Bir süre gülümsediğinizde, gülmenize neden olacak bir şey varmışcasına neşelenebilirsiniz! Evet ben yapmadım, yapamadım. Umut edip beklemedim. Ve yukarıda yazdıklarımın hepsini yaşadım. Bu durum illa ki çok ağır olaylar için olmamalı her alanda umutlu ve olumlu olmalısınız. Bende değildim. Fakat bu olaydan sonra her şeyi derinlemesine düşündüm ve bu sonuçlara vardım. -Yaşadığımız acılar başarımızın gerekçesidir.-

Psikoloji konusu ile ilgili ufak tefek şeylerİnsanların en dürüst, tuhaf ve/ya kişisel oldukları saatler gecenin geç, gündüzün erken saatleri.Dinlediğiniz müzik türü, dünyayı algılayış biçiminizi de etkiliyor.Fobiler aslında DNA aracılığıyla nesilden nesile aktarılan hatıralardan ibaret...Yapılan araştırmalar, cahil insanların kendilerini mükemmel görmeye; zeki insanların ise yeteneklerini hafife almaya eğilimli olduğunu gösteriyor.Reddedilmek, beyin tarafından fiziksel bir acı olarak algılanıyor.Biri size kızarken sakin kalırsanız, karşınızdaki muhtemelen daha çok sinirlenir ama daha sonra muhakkak kendini suçlar.Eğer birini gördüğünüzde gerçekten mutlu ya da heyecanlı görünüyorsanız, onlar da sizi gördüklerinde mutlu ve heyecanlı olacaklardır. Köpekler bu hileyi her zaman yaparlar!Bir grup insan aynı anda güldüğünde, içgüdüsel olarak hemen, o grup içinde en yakın hissettiğiniz (ya da yakın olmak istediğiniz) kişiye bakarsınız.BEYİN


Evet hiçbirimiz nöroloji uzmanı değiliz o yüzden günlük anlaşılabilir kelimelerle ve örneklerle üstünden geçeceğiz.
Çalışma biçimi : Beynimizin çalışma sinir hücreleri (nöron) ve bunlar arasındaki iletişime dayanır. Yetişken bir insanın beyninde ortalama 100 milyar sinir hücresi bulunur. Bu sayı, güneş sisteminde yer alan samanyolu galaksisindeki yıldızların sayısına yakın bir sayıdır. Beyin beş duyu yoluyla çevrede uyarıcıları alır düzenler ne anlama geldiğini araştırır, daha sonra ne anlama geldiğine ve ne yapacağına karar verir. Bu nedenle vücudun tüm düzenini sağlayan organ beyindir.

Duyu organları aracılığıyla gelen uyarıcıların beyine ulaşması veya komuta göre hareket etmesi ''nöron'' adı verilen sinir hücreleri ve bunlar arasındaki sonsuz iletişim ağı yoluyla gerçekleşmektedir. Nöronlar arası mükemmel iletişim sayesinde gülebilmekte, konuşabilmekte ve hareket edebilmekteyiz.

Beynimizin çalışma şeklini kısa bir örnekle gösterelim:
Biri size adınızı sorduğunda mesaj kulak aracılığıyla nöronlara ulaşır. Nöronlar bu mesajı beyindeki ilgili yere götürür. Burada değerlendirilen mesaj, yine nöronlar aracılığıyla tepkiyi verecek olan dile gider. Böylece sizde karşınızdaki kişiye isminizi söylersiniz.

BEYNİN İŞLEYİŞ TARZI

Prof. Ornstein ve Dr. Sperry'in yapmış olduğu araştırmalar ve daha sonra yapılan birçok araştırma beynin işleyişinin (çalışma şeklinin) iki lob sayesinde olduğunu göstermiştir. Bu iki lob, beyinde bulunuş yerlerine göre isimlendirilmiştir. Sağ taraftaki beynin bölümüne sağ lob beyin, sol taraftaki beynin bölümüne sol lob beyin denmektedir. Aynı zamanda bu iki lobun çalışma şekli birbirinden farklıdır. Sağ beyin vücudun sol tarafını, sol beyin vucüdun sağ tarafını kontrol etmektedir.
Sağ ve sol beynin kabiliyeti ve özellikleri birbirinden farklıdır:

Sol beyin

Vucüdun sağ yanını kontrol eder.

Akademik beyindir.

Gerçekçidir.

Mantıklı düşünür.

Analiz eder.

Listeler sıralar.

Matematikseldir.

Dili doğru kullanır.

Disiplinlidir.

Detaycıdır.

Nesneldir.

Yazma işini yapar.

Bilgileri tek tek işler.

Eleştirir.Sağ beyin

Vucüdun sol yanını kontrol eder.

Bütününü görür.

Hayal kurar, hayal gücü kullanır.

Sentez yapar.

Görüntüler, renkler, şekiller önemlidir.

Duygusaldır.

Daha çok etkiler.

Daha iyi hatırlar.

Olumlu düşünme eğilimindedir.

Yaratıcıdır, birbirleriyle ilgiliz bilgilere yönelme eğilimindedir.

Sanatsal beyindir, müzikten hoşlanır.

Ritimlidir.Aklınıza şöyle bir soru takılabilir. Benim baskın olan beyin lobum hangisi? Bu soruyu aşağıdaki testi çözerek cevaplandırabilirsiniz.

UYGULAMA: Resimdeki sorulara ''Evet'' veya ''Hayır'' diye cevaplandırmaya başlayın. Objektif olun bu bir üniversite sınavı değil.
Soruları doğru bir şekilde okuyarak gerçek cevap verin.
Sonuç: 1-9 arasındaki sorulara verdiğiniz ''evet cevapları'', 10-18 arasındaki sorulara verdiğiniz ''evet'' cevaplarından fazla ise sol beyninizi, 10-18 arasındaki sorulara verdiğiniz ''evet'' cevabı sayısı, 1-9 arasındaki verdiğiniz ''evet'' cevaplarından fazla ise sağ beyninizi kullanıyorsunuz demektir. Fakat illa ki sağ beyninizi ya da sol beyninizi kullanmak zorunda değilsiniz. En sağlıklısı ikisini işbirliği içinde kullanmaktır.İŞTE SİZE BİR ÖYKÜ:

Bu öykü, çiftlikten çiftliğe, yarıştan yarışa koşarak atları terbiye etmeye çalışan gezgin bir at terbiyecisi ile genç oğlu hakkında.

Babasının mesleği dolayısıyla çocuğun öğrenim hayatı kesintilere uğramıştı.Orta ikideyken, hocası ona büyüyünce ne olmak ve ne yapmak istediği
hakkında bir kompozisyon ödevi istedi.

Çocuk bütün gece oturup günün birinde bir at çiftliğine sahip olmayı istediğini anlatan tam 7 sayfalık bir kompozisyon yazdı. Hayalini en ince ayrıntılarıyla anlattı. Hatta hayalindeki 200 dönümlük çiftliğin krokisini de çizdi. Binaların, ahırların ve koşu yollarının yerlerini gösterdi. Krokiye, 200 dönümlük arazinin üzerine oturacak 1000 metrekarelik evin ayrıntılı planını da ekledi.

Ertesi gün hocasına sunduğu 7 sayfalık ödev, tam kalbinin sesiydi. İki gün sonra ödevi geri aldı. Kâğıdın üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir ''0'' ve ''Dersten sonra beni gör,'' uyarısı vardı.

''Neden '0' aldım'' diye merakla sordu hocasına, çocuk.

''*Bu senin yaşında bir çocuk için gerçekçi olmayan bir hayal,'' dedi hocası.

''Paran yok. Gezginci bir aileden geliyorsun. Kaynağınız yok. At çiftliği kurmak büyük para gerektirir, önce araziyi satın alman gerekiyor. Bunu başarman İmkansız,'' dedi ve ekledi:*

''Eğer ödevini gerçekçi hedefler belirledikten sonra yazarsan, o zaman notu yeniden gözden geçiririm.''
Çocuk evine döndü ve uzun uzun düşündü. Babasına danıştı.

''Oğlum''dedi babası, ''Bu konuda kararını kendin vermelisin. Bu senin hayatın için oldukça önemli bir seçim!''
Çocuk bir hafta kadar düşündükten sonra hiçbir değişiklik yapmadan ödevi tekrar teslim etti hocasına.
''Siz verdiğiniz notu değiştirmeyin'' dedi, ''bende hayallerimi.''

O, orta iki öğrencisi, bugün 200 dönümlük arazide 1000 metrekarelik evinde oturuyor. Yıllar önce yaptığı ödev şöminenin üzerinde çerçevelenmiş olarak asılı.

Öykünün en can alıcı noktası: Aynı öğretmen, geçen yaz 30 öğrencisini bu çiftliğe kamp kurmaya getirdi. Çiftlikten ayrılırken eski öğrencisine, ''Bak'' dedi, ''Sana şimdi söyleyebilirim ben senin öğretmeninken, hayal hırsızıydım. O yıllarda öğrencilerimden pek çok hayal çaldım. Allahtan ki sen, hayallerinden vazgeçmeyecek kadar inatçıydın.''

Sizde hayallerinizde inatçı olun. Hayal gücü sağ beynin en önemli özelliğidir. Sağ beynin bu özelliği sadece hayal kurularak geliştirilebilir. Bu nedenle hayal kurmaktan korkmayın. Japonlar televizyonu cebe hatta saate sığdırdılar. Nasıl mı? önce ceplerinde veya kollarında taşıdıkları bir televizyon hayal ederek işe başladılar. Sonra da sol beyni kullanarak cebe ve saate sığdırdılar. Oturduğunuz yerden başarının ayağınıza gelmesini bekleyemessiniz. - Gerekeni yap, güce sahip ol - ''Emerson''ÇÖZÜNÜRLÜK


Çözünürlük Nedir?
Çözünürlük bilgisayar ekranındaki bulunan piksel (pixel) sayısıdır. Yatay ve dikey ekrandaki piksel sayısı terimleri ile ifade edilirler. çözünürlük bir inch'de bulunan piksel sayısı olarak ifade edilse de durum bilgisayar monitörlerinde biraz farklıdır. Bilgisayar monitörü için verilen çözünürlük; bilgisayarın yatay ekseninde ve dikey ekseninde bulunan piksel sayısını verirÇözünürlük (Monitör) Örneğin Bir monitör için 800x600 çözünürlük bilgisi veriliyor ise; Bunun anlamı yatay eksende 800; dikey eksende de 600 piksel bulunduğudur. Toplamda ise 800x600 pixel görüntülenebilir. Çözünürlük arttıkça görüntülenen şeklin netliği artar. Çözünürlüğün önemi Çözünürlüğün önemini belirtmek gerekirse; bir defter yaprağına, kalemle 1000 tane nokta koyarak çizeceğimiz elma resmi, 100 tane nokta koyarak çizeceğimiz elma resminden çok daha net ve gerçekçi olacaktır. Her monitör farklı çözünürlükler destekler. Monitörün desteklediği çözünürlük oranı nekadar büyükse ve bu pikseller arasındaki mesafe(DPI - Dots Per Inch) ne kadar küçükse görüntü kalitesi o oranda artar.BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ


Virüs nedir? Nasıl bulaşır?
Bilgisayar virüsleri, çalıştığında bilgisayarınıza değişik şekillerde zarar verebilen bilgisayar programlarıdır. Bu programlar (ya da virüs kodları) çalıştırıldığında programlanma şekline göre bilgisayarınıza zarar vermeye başlar. Ayrıca, tüm virüs kodları (bilinen adıyla virüsler) bir sistemde aktif hale geçirildikten sonra çoğalma (bilgisayarınızdaki diğer dosyalara yayılma, ağ üzerinden diğer bilgisayarlara bulaşma vb gibi) özelliğine sahiptir. Bilgisayar virüslerinin popüler bulaşma yollarından birisi "virüs kapmış bilgisayar programları" dır. Bu durumda, virüs kodu bir bilgisayar programına (söz gelimi, sık kullandığınız bir kelime işlemci ya da beğenerek oynadığınız bir oyun programı) virüsü yazan (ya da yayan) kişi tarafindan eklenir. Böylece, virüslü bu programları çalıştıran kullanıcıların bilgisayarları virüs kapabilirler. Özellikle internet üzerinde dosya arşivlerinin ne kadar sık kullanıldığını düşünürsek tehlikenin boyutlarını daha da iyi anlayabiliriz. Virüslenmiş program çalıştırıldığında bilgisayar virüs kodu da, genellikle, bilgisayarınızın hafızasına yerleşir ve potansiyel olarak zararlarına başlar. Bazı virüsler, sabit diskinizin ya da disketlerinizin "boot sector" denilen ve bilgisayar her açıldığında ilk bakılan yer olan kısmına yerleşir. Bu durumda, bilgisayarınız her açıldığında "virüslenmiş" olarak açılır. Benzer şekilde, kendini önemli sistem dosyalarının (MSDOS ve Windows için COMMAND.COM gibi) peşine kopyalayan virüsler de vardır.


Konuyu Hazırlarken Yararlandığım Kaynaklar:

Vikipedi

TEMEL BRITANNICA Ansiklopedisi

Gelişim Hachette Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi

GROSSER WELTATLAS Ansiklopedik Büyük Dünya AtlasıKonuyu Hazırlarken Yararlandığım Kişiler:

Ahmet YILDIZ

Mümin SEKMAN

Jepsen Hyla